Podstawa Programowa katechezy i podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w dalszym ciągu Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. oraz będą obowiązywać dostosowane do niej podręczniki do nauki religii. Podręczniki dostosowane do nowej Podstawy z 2018 r. będą wprowadzane dopiero od roku szkolnego 2020/2021.

Kwestia ta jest szczegółowo wyjaśniona w Uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii. Treść dokumentu można pobrać klikając w poniższy link.

Pobierz dokument

Szczegółowe informacje będą również przekazane podczas konferencji katechetycznej 31 sierpnia br. oraz zostaną opublikowane w ,,Biuletynie Katechetycznym”.