PODSUMOWANIE KONKURSU BIBLIJNEGO w archidiecezji częstochowskiej

Zażyłości ze Słowem Bożym życzył „młodym biblistom” podprzeor o. Marcin Ciechanowski. Na Jasnej Górze odbyło się wręczenie nagród finalistom z archidiecezji częstochowskiej XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wyróżnionych zostało 7 osób i towarzyszący im katecheci.

  1. Ciechanowski za papieżem Benedyktem XVI przypomniał, że Biblia jest Osobą, Jezusem Chrystusem. – Kiedy czytam Biblię, nie kroję tego jak materiał naukowy, szatkując i wkładając w kategorie. Czytając Biblię, chodzi o to, by spotkać Boga, a poznanie intelektualne ma tylko służyć temu, by tekst stał mi się bliski – podkreślił. Zwrócił uwagę że czytanie i wnikanie w Pismo Święte to nie „poszukiwanie świętego Graala”, ale przyjęcie postawy sługi wobec Słowa Bożego.

Wszystkie trzy miejsca na konkursowym podium zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. Ich opiekunem jest katechetka Dorota Adamus.

Według zwycięzcy Daniela Jantosa Biblia to drogowskaz, bo „to Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem”. – Do Słowa Bożego przykładam właściwie swoje życie, bo życie człowieka powinno być prowadzone zgodnie z duchem Biblii – mówił.

Wielką radość ze zdobycia II miejsca wyraziła Laura Nykiś. – To dla mnie ogromne wyróżnienie – cieszyła się licealistka.

Natomiast III miejsce zajęła starsza siostra Laury, Weronika Nykiś. Dla niej   Jasna Góra jest ważnym miejscem, stąd też jej radość, że tu mogła odebrać nagrodę i podziękować Matce Bożej za wszystko.

Konkurs wpisany jest w Jasną Górę. To tu od kilku lat odbywa się etap arch. częstochowskiej, tu mają miejsce majowe Spotkania Młodych z Biblią, na które przybywają przedstawiciele wszystkich diecezji w Polsce i koordynatorzy konkursu.

Miejsce IV zajął Artur Kałużny z Katolickiego LO SPSK w Wieluniu (opiekun ks. Paweł Otręba), miejsce V Julia Nocuń z TZN w Częstochowie (opiekun Andrzej Modrzewski), miejsce VI Weronika Witt z Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (opiekun – Anita Nowak), miejsce VII Krzysztof Janik z LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (opiekun Iwona Karlak).

Zakres 25.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmował Księgę Ezechiela i Ewangelię według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Lektura tych fragmentów Słowa Bożego miała pobudzić świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz pogłębić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycji Świętego Pawła.

Ze względu na pandemię konkurs odbywał się on-line. Koordynująca go w arch. częstochowskiej Izabela Tyras podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do ukazywania młodym piękna i znaczenia Biblii. W tym gronie jest też Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Temat roku 2021/2022 brzmi „Posłani w pokoju Chrystusa”. W związku z tym zakres tematyczny XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej będzie obejmował Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra. Pisma te do tej pory nie wchodziły w zakres konkursu biblijnego.

autor: Mirosława Szymusik