Pracownicy Referatu Katechetycznego

Dyrektor:

ks. mgr lic. Paweł Wróbel

Wicedyrektor:
ks. mgr lic. Tomasz MUCHA

Wizytatorzy diecezjalni:

  • ks. mgr lic. Tomasz MUCHA
  • ks. mgr lic. Paweł Wróbel

Sekretarka:

  • s. mgr Aneta Karlak (CSA)