Pracownicy Referatu Katechetycznego

Dyrektor:
ks. dr hab. Roman CEGLAREK, Wikariusz Biskupi do spraw Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego, diecezjalny wizytator katechizacji

Wicedyrektor:
ks. mgr lic. Tomasz MUCHA

Wizytatorzy diecezjalni:

  • ks. dr hab. Roman CEGLAREK
  • ks. mgr lic. Tomasz MUCHA
  • ks. mgr lic. Paweł Wróbel

Sekretarka:

  • s. mgr Aneta Karlak (CSA)