Propozycja wydawnicza

Ukazała się monografia ks. Mariusza Sztaby, pedagoga, teologa i katechety, zatytułowana: Etyczno–moralne postawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty. Publikacja jest rezultatem wieloletnich badań autora nad społeczną spuścizną Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Cennym walorem książki jest jej wymiar katechetyczny, zwłaszcza w warstwie związanej z formacją sumienia, ukazaniem ideałów wychowawczych, wzorów osobowych i autorytetów, czy też relacji międzyosobowych i społecznych. Wspominając setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II warto sięgnąć po tę książkę, by poszerzyć i pogłębić wiedzę w tym zakresie, a zarazem wykorzystać zawarty w niej materiał, na przykład jako tekst źródłowy na katechezie młodzieżowej.

Ks. M. Sztaba porusza temat człowieka w kontekście życia społecznego w różnych jego aspektach. Książka poprzez swoją autentyczność źródeł, opierając się na mądrości tak wielkiego człowieka, jakim był Jan Paweł II, ma w sobie wiele motywujących refleksji, potrzebnych każdemu, komu nie jest obojętna jakość życia społecznego i związana z nim edukacja.

Więcej na ten temat: http://fiat.fm/kosciol/nie-mozemy-o-tej-postaci-zapomniec-ks-mariusz-sztaba-o-sw-janie-pawle-ii/

Książka jest do nabycia w księgarni kurialnej.