BIERZMOWANIE

Materiały do bierzmowania

Chcesz wiedzieć więcej?                                                                                               Zajrzyj na stronę http://bierzmowanie.eu/

Polecamy materiały diecezjalne do katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania ,,Mocni Duchem”.

Materiały zawierają:

Scenariusze katechez przed bierzmowaniem – podręcznik dla prowadzących przygotowanie do bierzmowania w parafii. Książka zawiera 32 dokładne scenariusze katechez oraz 5 celebracji. Do podręcznika jest załączona darmowa płyta CD z pomocami dydaktycznymi. Płyta zawiera 40 prezentacji multimedialnych, 50 nagrań (filmy, świadectwa), karty pracy, teksty źródłowe. Koszt podręcznika: 30 zł + płyta CD gratis.

Dziennik katechezy parafialnej – pomoc dla prowadzących spotkania, umożliwiająca dokładną dokumentację przygotowania do bierzmowania na 3 lata – koszt: 5 zł

Dzienniczek kandydata do bierzmowania – dzienniczek, w którym kandydaci dokumentują swój udział w spotkaniach formacyjnych w parafii, udział w niedzielnej Mszy św., nabożeństwach,  rekolekcjach oraz katechezie szkolnej w całym trzyletnim okresie przygotowania – koszt: 2,80 zł

Materiały katechizmowe i liturgiczne – kompendium najważniejszych wiadomości katechizmowych, ujętych częściowo w formie pytań i odpowiedzi, które można wykorzystać na egzaminie przed bierzmowaniem. Książka zawiera także teksty katechez papieża Franciszka o darach Ducha Świętego oraz dokładny opis liturgii sakramentu bierzmowania – koszt: 3, 50 zł.

Celebracje przed bierzmowaniem – scenariusze nabożeństw uwzględnionych w programie formacyjnym przed bierzmowaniem – koszt: 7 zł

Konferencje dla rodziców kandydatów do bierzmowania – publikacja zawierająca teksty 11 konferencji na spotkania katechetyczne z rodzicami kandydatów do bierzmowania – koszt: 20 zł

Materiały można zakupić w Wydawnictwie Archidiecezjalnym Regina Poloniae lub w Referacie Katechetycznym. »FORMULARZ ZAMÓWIENIA«