Przedszkole

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w przedszkolach archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2022/2023

WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo nie opracowało dotychczas podręczników do nowej podstawy programowej z 2018 r.

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM

Grupa czterolatków

Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10 (9.06.2010) Pan Bóg kocha dzieci, red. ks. M. Zając AZ-02-01/10- LU-5/14 (14.07.2015)
GAUDIUM

Grupa pięciolatków

Jestem dzieckiem Bożym, red. ks. M. Zając AZ-03-01/10- LU-1/12 (11.04.2012)
GAUDIUM

Grupa sześciolatków

Jezus moim przyjacielem, red. ks. M. Zając LU-04-01/10- LU-1/17 (3.07.2017)

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)

Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Grupa sześciolatków

Spotykamy Jezusa AZ-0-01/18 (19 09.2018) Kocham Pana Jezusa red. ks. P. Płaczek AZ-04-01/18- PO-3/20 (22.05.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Grupa trzy- i czterolatków

Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10 (9.06.2010) Pan Bóg kocha dzieci, red. ks. J. Szpet, D. Jackowiak AZ-01-01/10- PO-1/12 (23.07.2012)
Św. Wojciech

Grupa pięciolatków

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. ks. J. Szpet, D. Jackowiak AZ-03-01/10- PO-1/11 (18.07.2011)

WYDAWNICTWO WAM (Kraków)

Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WAM

Grupa/Klasa 0

Spotykamy Jezusa AZ-0-01/18 (19 09.2018) Razem z Jezusem, red. ks. W. Kubik AZ-04-01/18- KR-20/21 (13.08.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Grupa trzylatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Nasza Boża rodzina,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-01-01/10- KR-1/11 (11.04.2011)

WAM
Grupa czterolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Bóg kocha dzieci,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-02-01/10- KR-1/11 (7.03.2011)

WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU

Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo nie opracowało dotychczas podręczników do nowej podstawy programowej z 2018 r.

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS

Grupa trzy- i czterolatków

Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10 (9.06.2010) Pan Bóg kocha dzieci, red. ks.

S. Łabendowicz

AZ-01-01/10- RA-2/12 (31.05.2012)
WDS

Grupa pięciolatków

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. ks.

S. Łabendowicz

AZ-03-01/10- RA-1/11 (14.07.2011)
WDS

Grupa sześciolatków

Jezus mnie kocha red. ks.

S. Łabendowicz

AZ-03-03/2-0 (31.08.2018)

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)

Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Grupa sześciolatków

Tak dla Jezusa AZ-0-01/20 (28.01.2020) Tak! Jezus mnie kocha, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-04-01/20- KI-1/20 (28.01.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i grupa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Grupa trzylatków

Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10 (9.06.2010) Radosne dzieci Boże, red. J. Snopek, D. Kurpiński AZ-01-01/10- KI-1/15 (25.05.2015)
Jedność

Grupa czterolatków

Świat dziecka Bożego, red. J. Snopek,

D. Kurpiński

AZ-02-01/10- KI-3/16 (6.06.2016)
Jedność

Grupa pięciolatków

Spotkania dzieci Bożych, red. J. Snopek, D. Kurpiński AZ-03-01/10- KI-2/15 (8.06.2015)