Przedszkole

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w przedszkolach archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2019/2020

WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

GAUDIUM Grupa czterolatków

Kochamy dobrego
Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Pan Bóg kocha
dzieci,

Red. Ks. M. Zając

AZ-02-01/10- LU-5/14 (14.07.2015)

GAUDIUM Grupa pięciolatków Kochamy dobrego
Boga AZ-0-01/10
(9.06.2010)
Jestem dzieckiem
Bożym, Red. Ks. M. Zając

AZ-03-01/10- LU-1/12 (11.04.2012)

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Św. Wojciech
Grupa trzy-
i czterolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Pan Bóg kocha
dzieci,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-01-01/10- PO-1/12 (23.07.2012)

Św. Wojciech Grupa pięciolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy dziećmi
Bożymi,Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-03-01/10- PO-1/11 (18.07.2011)

WYDAWNICTWO WAM (Kraków)

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Grupa trzylatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Nasza Boża rodzina,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-01-01/10- KR-1/11 (11.04.2011)

WAM
Grupa czterolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Bóg kocha dzieci,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-02-01/10- KR-1/11 (7.03.2011)

WAM
Grupa/Klasa 0

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy dziećmi
Boga,Red. Ks. W. Kubik
AZ-03-01/10- KR-1/11 (11.04.2011)

WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu, data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WDS
Grupa trzy-
i czterolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Pan Bóg kocha dzieci,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-01-01/10- RA-2/12 (31.05.2012)

WDS
Grupa pięciolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-03-01/10- RA-1/11 (14.07.2011)

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Jedność
Grupa trzylatków

Kochamy dobrego
Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Radosne dzieci
Boże,

Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

AZ-01-01/10- KI-1/15 (25.05.2015)

Jedność
Grupa czterolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Świat dziecka Bożego,

Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

AZ-02-01/10- KI-3/16 (6.06.2016)

Jedność
Grupa pięciolatków

Kochamy dobrego Boga

AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Spotkania dzieci Bożych,

Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

AZ-03-01/10- KI-2/15 (8.06.2015)

Jedność
Grupa sześciolatków

W radości dzieci Bożych

AZ-0-04/3
(26.03.2004)

Kocham dobrego Boga,

Red. E. Osewska
ks. J. Stala

AZ-03-04/3-1

(23.04.2016)