Rekolekcje dla Katechetów

Rekolekcje dla katechetów odbędą się w dn. 21-23 czerwca 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w Referacie Katechetycznym (nr 34 324 10 44) do 10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz program w zakładce: formacja duchowa/rekolekcje