Rekolekcje szkolne

W związku z nadchodzącym czasem organizowania szkolnych rekolekcji wielkopostnych, uwzględniając komunikaty podane na ten temat na zebraniu dziekanów (31.01.2022), informujemy, że:

  1. Ze względu na sytuację pandemiczną i dynamicznie zmieniające się zarządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzję o organizowaniu szkolnych rekolekcji wielkopostnych w tradycyjnej formie (np. w małych grupach) podejmuje ksiądz proboszcz w porozumieniu z dyrektorami szkół [Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm.], kierując się roztropnością duszpasterską i bieżącymi wskazaniami w zakresie zasad bezpieczeństwa sanitarnego dotyczącymi zarówno szkoły, jak i kościoła.
  2. Jeżeli nie pozwolą na to zmieniające się przepisy obowiązujące w szkołach (np. wykluczające masowe gromadzenie się), można zaproponować popołudniowe spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży, umieszczając je w planie wielkopostnych rekolekcji parafialnych, umożliwiając dzieciom i młodzieży udział w spowiedzi i przyjęciu Komunii św.
  3. Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym, katecheci będą mogli skorzystać z propozycji rekolekcji online, które mogą przeprowadzić w ramach lekcji religii.