Szkoła Podstawowa kl. VI-VIII

XXVIII  Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej
dla klas VI-VIII szkół podstawowych

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy (Łk 4, 32)

Terminy:

Etap szkolny – 17 listopada 2022 r.
Etap rejonowy – 9 marca 2023 r
(Zmiana !!! poprzedni termin: 9 lutego 2023 r.)
Finał wojewódzki – 20 kwietnia 2023 r.

Literatura konkursowa jest zamieszczona w Regulaminie.

Pobierz regulamin

ZGŁOSZENIE:

Termin zgłoszeń minął 10 listopada 2022 r.