Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach szkołach branżowych I stopnia w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2019/2020

WYDAWNICTWO ŚW.  STANISŁAW (Kraków)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdze­nia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Stanisław
Klasa 1

Bądźcie mocni


AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni wiarą,

Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-51-07/
12-KR-3/13

(30.03.2012)

Św. Stanisław
Klasa 2

Bądźcie mocni

AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni nadzieją,

Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-52-07/
12-KR-8/13

(15.05.2013)

Św. Stanisław
Klasa 3

Bądźcie mocni

AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni miłością,

Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-53-07/
12-KR-6/16

(27.02.2014)