Sympozja

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
w Częstochowie
„Eucharystia – Katecheza – Apostolstwo”

 (27.11.2021 WSD Częstochowa, godz. 9.00-13.45)

Ramowy plan spotkania:

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie
Prowadzący Temat
   
Ks. dr hab. Marian Szymonik Msza św. z homilią
  Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Przerwa
Sesja I Sympozjum
Ks. dr hab. Roman Ceglarek Słowo powitania
Ks. dr Mariusz Terka Eucharystyczny charakter posługi katechety w świetle nauczania św. Augustyna
Ks. dr Andrzej Kuliberda Eucharystia w życiu i posłudze katechety
Sesja II Wyższy Instytut Teologiczny
Ks. dr hab. Marian Szymonik Eucharystia jako droga ku pełni człowieczeństwa
Ks. dr Kamil Zadrożny Eucharystia a chrześcijańska misja w świecie
Ks. dr Damian Kwiatkowski Odniesienia współczesnej struktury Eucharystii do wielowiekowej tradycji Kościoła
Ks. dr hab. Roman Ceglarek Formacja eucharystyczna uczniów w założeniach międzywojennych programów nauczania religii
Sesja II Wyższe Seminarium Duchowne
Mgr Marta Madejska

Mgr Agnieszka Fiuk

(77 FM Formacja z Mocą)

Piosenki religijne jako element katechezy inicjacji w sakrament Eucharystii
Zakończenie Sympozjum