Sympozja

Sympozjum katechetyczne pt. ,,Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie” odbędzie się 30.11.2019 r.
w Częstochowie, godz. 10.00-15.30

Sympozjum odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w CzęstochowieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie w następującym porządku:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie

Prowadzący

Temat

Sesja I

Pasmo naukowe

ks. dr hab. Roman Ceglarek (WIT, WSD)

ks. dr hab. Paweł Maciaszek (PTT Cz-wa)

Słowo powitania i wprowadzenie w tematykę sympozjum
ks. prof. dr hab.

Czesław Krakowiak (KUL)

Kult Eucharystii w nauczaniu Benedykta XVI
ks. dr hab. Roman Buchta (UŚ) Sakrament Eucharystii w nauczaniu katechetycznym
s. dr hab. Emmanuela Klich OSU (UPJPII) Zbawcza obecność Chrystusa w Eucharystii

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski Masza św. z homilią
Adoracja Najświętszego Sakramentu ks. mgr-lic. Michał Pabiańczyk, ks. mgr Mateusz Ociepka (Schola liturgiczna „Domine Jesu”)

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie
Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

Sesja II

Pasmo warsztatowe

ks. mgr Mariusz Bednarek
ks. dr hab. Roman Ceglarek
Katecheza otwarta: „Najświętszy Sakrament”(Szkoła Podstawowa)
ks. mgr Damian Magiera
ks. mgr-lic. Tomasz Mucha
ks. mgr-lic. Paweł Wróbel
Katecheza otwarta: „Cuda eucharystyczne”(Szkoła Ponadpodstawowa)
mgr Marta Madejska
mgr Agnieszka Fiuk (77FM Formacja z Mocą)
Pieśni i piosenki religijne w przygotowaniu dzieci do sakramentu Eucharystii
ks. dr Krzysztof Sosna (UŚ) Katecheza przed I Komunią świętą dzieci niepełnosprawnych
ks. dr hab. Paweł Maciaszek (AIK) Eucharystia w refleksji teologicznej Kościoła
ks. dr Michał Borda (WITKM) Eucharystyczne przepowiadanie hagiograficzne inspiracją życia sakramentalnego współczesnej młodzieży
ks. dr Mariusz Sztaba (WIT) Wychowawczy potencjał Eucharystii. Refleksja pedagoga w świetle nauczania ostatnich trzech papieży

Zakończenie Sympozjum