Sympozja

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
w Częstochowie 

Sympozjum odbędzie się 17 kwietnia 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w godz. 9.00- 13.45.

Temat sympozjum: „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty– między przeszłością a teraźniejszością”. 

Program sympozjum znajduje się w tegorocznym ,,Biuletynie Katechetycznym” na s. 29-30.

Więcej szczegółów poddamy w późniejszym terminie.