Sympozja

,,Służyć (z) miłością”.  Sympozjum katechetyczne z okazji srebrnego jubileuszu sakry biskupiej bp. A. Długosza
w Częstochowie

Sympozjum odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie 26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie. 

XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje w dniach 16 do 17 listopada 2018 r. XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne p.t. Wychowanie patriotyczne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.katechetyka.eu.