Sympozjum Katechetyczne

W sobotę 15 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbędzie się Sympozjum Pastoralno – Katechetyczne pod hasłem: ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Tegoroczne sympozjum wpisuje się w trwający od 14 do 16 października Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30. W tym samym czasie będą trwać warsztaty dla członków Szkolnych Szkół Caritas. Opiekunowie kół przyjeżdżają na spotkanie z uczniami. Katecheci uczestniczą w sympozjum, a uczniowie w warsztatach. Spotkanie zakończy się wspólną Eucharystią o godz. 13.00.

                                                       Program (pobierz plakat)