Szkoła podstawowa

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach podstawowych w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie starych i nowych programów i podręczników do nauki religii dla wszystkich poziomów edukacyjnych. Przypomina się, że w szkole powinien obowiązywać jeden program i podręczniki jednego wydawnictwa.

SZKOŁA PODSTAWOWA WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin) Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM

Klasa 1

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Bóg naszym Ojcem,
Red. Ks. P. Goliszek
AZ-11-01/18- LU-3/20 (23.06.2020)
GAUDIUM

Klasa 2

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018
Bóg daje nam Jezusa,
Red. Ks. W. Janiga
AZ-12-01/18- LU-2/21 (29.06.2021)
GAUDIUM

Klasa 5

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Bóg poszukuje człowieka,
Red. Ks. W. Janiga
AZ-21-01/18- LU-2/20 (23.06.2020)
GAUDIUM

Klasa 6

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Bóg poszukuje człowieka,
Red. Ks. W. Janiga
AZ-22-01/18- LU-13/21 (14.07.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM

Klasa 3

W drodze do Wieczernika AZ-1-01/10 (9.06.2010) Przyjmujemy Pana Jezusa, Red. Ks. P. Goliszek AZ-13-01/10- LU-4/14 (16.06.2014)
GAUDIUM

Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 (9.06.2010) Jestem chrześcijaninem, Red. Ks. W. Janiga AZ-21-01/10- LU-1/12 (9.05.2012)
GAUDIUM

Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Spotykam Twoje Słowo,
Red. Ks. P. Mąkosa
AZ-31-01/10- LU-1/12 (29.05.2012)
GAUDIUM

Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Z Tobą idę przez życie,
Red. Ks. P. Mąkosa
AZ-32-01/10- LU-1/13 (17.04.2013)

SZKOŁA PODSTAWOWA WYDAWNICTWO
ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech Klasa 1 Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Pan Bóg jest naszym Ojcem, Red. Ks. P. Płaczek AZ-11-01/18- PO-1/20 (18.04.2020)
Św. Wojciech Klasa 2 Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Chcemy poznać Pana Jezusa, Red. Ks. P. Płaczek AZ-12-01/18- PO-1/21 (22.03.2021)
Św. Wojciech Klasa 5 Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Bóg szuka człowieka,
Red. S. B. Zawiślak, Ks. M. Wojtasik
AZ-21-01/18- PO-2/20 (6.05.2020)
Św. Wojciech Klasa 6 Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Jezus nas zbawia,
Red. S. B. Zawiślak, Ks. M. Wojtasik
AZ-22-01/18- PO-2/21 (17.04.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo
i klasa
Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Klasa 3

W drodze do Wieczernika AZ-1-01/10 (9.06.2010) Przyjmujemy Pana Jezusa,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-13-01/10- PO-1/13 (13.05.2013)
Św. Wojciech

Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Jestem chrześcijaninem, Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak AZ-21-01/10- PO-1/11 (9.05.2011)
Św. Wojciech

Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Spotkanie ze Słowem,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-31-01/10- PO-1/11 (18.07.2011)
Św. Wojciech

Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Aby nie ustać w drodze,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-32-01/10- PO-1/12 (15.07.2012)

SZKOŁA PODSTAWOWA WYDAWNICTWO WAM (Kraków) Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WAM

Klasa 1

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Bóg – nasz Ojciec,
Red. Ks. W. Kubik, B. Bester, T. Czarnecka, A. Duka
AZ-11-01/18- KR-2/20 (23.06.2020)
WAM

Klasa 2

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Jezus – nasz Zbawiciel,
Red. Ks. W. Kubik, B. Bester, T. Czarnecka, A. Duka
Brak danych z Wydawnictwa
WAM

Klasa 5

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Szukam cię, Red. Ks. W. Kubik, T. Czarnecka, A. Duka, M. Juda-Mieloch, M. Poniewierska AZ-21-01/18- KR-2/20 (27.05.2020)
WAM

Klasa 6

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Jestem Twoim Zbawicielem, Red. Ks. W. Kubik, T. Czarnecka, A. Duka, M. Juda-Mieloch, M. Poniewierska AZ-22-05/21- KR-2/20 (17.06.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WAM

Klasa 3

W drodze do Wieczernika AZ-1-01/10 (9.06.2010) Przyjmujemy Pana Jezusa,
Red. Ks. W. Kubik
AZ-13-01/10- KR-14/13 (11.06.2013)
WAM

Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Zaproszeni przez Boga,
Red. Ks. Z. Marek
AZ-21-01/10- KR-2/12 (11.06.2012)
WAM

Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Jezus uczy i zbawia,
Red. Ks. Z. Marek
AZ-31-01/10- KR-2/12 (11.06.2012)
WAM

Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Szukam was, Red. Ks. W. Kubik AZ-31-01/10- KR-1/11 (30.05.2011)
WAM

Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Jezus działa i zbawia,
Red. Ks. Z. Marek
AZ-32-01/10- KR-12/13 (20.05.2013)
WAM

Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Jestem z wami, Red. Ks. W. Kubik AZ-32-01/10- KR-3/12 (11.06.2012)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU

Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS

Klasa 1

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Bóg naszym Ojcem,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-11-01/18- RA-1/20 (6.05.2020)
WDS

Klasa 2

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
AZ-1-01/18
(9.06.2018)
Bóg daje nam swojego Syna – Jezusa,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-21-01/18-RA-2/20 (04.08.2021)
WDS

Klasa 5

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Bóg poszukuje człowieka Red.
Ks. S. Łabendowicz
AZ-21-01/18
RA-2/20 (21.05.2020)
WDS

Klasa 6

Bóg kocha i zbawia człowieka
AZ-2-01/18
(9.06.2018)
Jezus Chrystus nas zbawia Red.
Ks. S. Łabendowicz
AZ-22-01/18
RA-14/21 (16.07.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS

Klasa 3

W drodze do Wieczernika AZ-1-01/10 (9.06.2010) Przyjmujemy Pana Jezusa,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-13-01/10- RA-5/14 (12.07.2013)
WDS

Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Jestem chrześcijaninem, Red. Ks. S. Łabendowicz AZ-21-01/10- RA-1/13 (14.06.2012)
WDS

Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Spotkanie ze Słowem,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-31-01/10- RA-6/13 (5.07.2011)
WDS

Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10 (9.06.2010) Aby nie ustać w drodze,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-32-01/10- RA-10/13 (12.07.2013)

SZKOŁA PODSTAWOWA WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce) Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Klasa 1

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem AZ-1-01/18 (19.09.2018) Poznaję Boży świat,
Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
AZ-11-01/18- KI-4/20 (28.05.2020)
Jedność

Klasa 2

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem AZ-1-01/18 (19.09.2018) Odkrywam królestw Boże,
Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
AZ-12-01/18- KI-7/21 (24.06.2021)
Jedność

Klasa 5

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
AZ-2-01/20 (11.05.2020)
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-21-01/20- KI-2/20 (11.05.2020)
Jedność

Klasa 6

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
AZ-2-01/20 (11.05.2020)
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-22-01/20- KI-4/21 (20.05.2021)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Klasa 3

W rodzinie dzieci Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)
Jezus jest z nami, Red. Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, AZ-13-01/12- KI-4/13 (5.03.2013)
Jedność

Klasa 4

Odkrywamy tajemnice Bożego świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)
Miejsca pełne BOGActw,
Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
B. Nosek
AZ-21-02/12- KI-1/12 (21.05.2012)
Jedność

Klasa 7

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin AZ-3-01/13 (9.04.2013) Błogosławieni, któ- rzy szukają Jezusa, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska AZ-31-01/13- KI-3/13 (9.08.2013)
Jedność

Klasa 8

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin AZ-3-01/13 (9.04.2013) Błogosławieni, któ- rzy ufają Jezusowi, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska AZ-32-01/13- KI-4/14 (14.07.2014)