Szkoła podstawowa

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach podstawowych w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2018/2019

WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

GAUDIUM
Klasa 1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa,

Red. Ks. P. Goliszek

AZ-11-01/10- LU-1/12 (11.04.2012)

GAUDIUM
Klasa 2

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Kochamy Pana Jezusa,

Red. Ks. P. Goliszek

AZ-12-01/10- LU-3/13 (24.04.2013)

GAUDIUM
Klasa 3

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Przyjmujemy Pana Jezusa,

Red. Ks. P. Goliszek

AZ-13-01/10- LU-4/14 (16.06.2014)

GAUDIUM
Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Jestem chrześcijaninem,

Red. Ks. W. Janiga

AZ-21-01/10- LU-1/12 (9.05.2012)

GAUDIUM
Klasa 5

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Boga,

Red. Ks. W. Janiga

AZ-22-01/10- LU-2/13 (24.04.2013)

GAUDIUM
Klasa 6

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Kościół,

Red. Ks. W. Janiga

AZ-23-01/10- LU-2/14 (20.05.2014)

GAUDIUM
Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Spotykam Twoje Słowo,

Red. Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10- LU-1/12 (29.05.2012)

GAUDIUM
Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Z Tobą idę przez życie,

Red. Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10- LU-1/12 (17.04.2013)

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-11-01/10- PO-1/11 (9.05.2011)

Św. Wojciech
Klasa 2

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Kochamy Pana Jezusa,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-12-01/10- PO-1/12 (11.06.2012)

Św. Wojciech
Klasa 3

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Przyjmujemy Pana Jezusa,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-13-01/10- PO-1/13 (13.05.2013)

Św. Wojciech
Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Jestem chrześcijaninem,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-21-01/10- PO-1/11 (9.05.2011)

Św. Wojciech
Klasa 5

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Boga,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-22-01/10- PO-1/12 (14.05.2012)

Św. Wojciech
Klasa 6

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Kościół,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-23-01/10- PO-2/13 (21.06.2013)

Św. Wojciech
Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Spotkanie ze Słowem,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-31-01/10- PO-1/11 (18.07.2011)

Św. Wojciech
Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Aby nie ustać w drodze,

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-31-01/10- PO-1/11 (15.07.2012)

WYDAWNICTWO WAM (Kraków)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-11-01/10- KR-1/11 (11.04.2011)

WAM
Klasa 1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Elementarz dziecka Bożego,

Red. Ks.Z. Marek, s. A. Walulik

AZ-11-01/10- KR-7/15 (23.03.2015)

WAM
Klasa 2

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Kochamy Pana Jezusa,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-12-01/10- KR-1/12 (7.05.2012)

WAM
Klasa 3

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Przyjmujemy Pana Jezusa,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-13-01/10- KR-14/13 (11.06.2013)

WAM
Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Zaproszeni przez Boga,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-21-01/10- KR-2/12 (11.06.2012)

WAM
Klasa 5

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Obdarowani przez Boga,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-22-01/10- KR-5/13 (8.05.2013)

WAM
Klasa 6

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Przemienieni przez Boga,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-23-01/10- KR-1/14 (13.01.2013)

WAM
Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Jezus uczy i zbawia,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-31-01/10- KR-2/12 (11.06.2012)

WAM
Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Szakam was,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-31-01/10- KR-1/11 (30.05.2011)

WAM
Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Jezus działa i zbawia,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-32-01/10- KR-12/113 (20.05.2013)

WAM
Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Jestem z wami,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-32-01/10- KR-3/12 (11.06.2012)

 WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WDS
Klasa 1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Jesteśmy w rodzi- nie Pana Jezusa,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-11-01/10- RA-1/11 (22.07.2011)

WDS
Klasa 2

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Kochamy Pana Jezusa,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-12-01/10- RA-8/13 (12.07.2013)

WDS
Klasa 3

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 (9.06.2010)

Przyjmujemy Pana Jezusa,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-13-01/10- RA-5/14 (12.07.2013)

WDS
Klasa 4

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Jestem chrześcijaninem,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-21-01/10- RA-1/13 (14.06.2012)

WDS
Klasa 5

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Boga,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-22-01/10- RA-9/13 (12.07.2013)

WDS
Klasa 6

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 (9.06.2010)

Wierzę w Kościół,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-23-01/10- RA-2/15 (11.07.2014)

WDS
Klasa 7

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Spotkanie ze Słowem,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-31-01/10- RA-6/13 (5.07.2011)

WDS
Klasa 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Aby nie ustać w drodze,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-32-01/10- RA-10/13 (12.07.2013)

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Jedność
Klasa 1

W rodzinie dzieci Bożych

AZ-1-01/12 (4.01.2012)

Żyjemy w Bożym świecie,

Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-11-01/12- KI-1/12 (2.08.2011)

Jedność
Klasa 2

W rodzinie dzieci Bożych

AZ-1-01/12 (4.01.2012)

Idziemy do Jezusa,

Red. Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak

AZ-12-01/12- KI-3/12 (8.08.2012)

Jedność
Klasa 3

W rodzinie dzieci Bożych

AZ-1-01/12 (4.01.2012)

Jezus jest z nami,

Red. Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-13-01/12- KI-4/13 (5.03.2013)

Jedność
Klasa 4

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Miejsca pełne BOGActw,

Red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-21-02/12- KI-1/12 (21.05.2012)

Jedność
Klasa 5

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Spotkania uBOGAcające,

Red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-22-02/12- KI-1/13 (5.06.2013)

Jedność
Klasa 6

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Tajemnice BOGAtego życia,

Red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-23-02/12- KI-3/13 (14.07.2014)

Jedność
Klasa 7

 

 

 

 

Jedność
Klasa 8

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

AZ-3-01/13 (9.04.2013)

 

 

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

AZ-3-01/13 (9.04.2013)

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,

Red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi,

Red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-31-01/13- KI-3/13 (9.08.2013)

 

 

 

 

AZ-32-01/13- KI-4/14 (14.07.2014)