Szkoła Ponadpodstawowa

W roku szkolnym 2021/2022 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.
Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:

  • szkolny (9-10 marca 2022 r. na dedykowanej platformie online),
  • diecezjalny (21 kwietnia 2022 r.) oraz finał ogólnopolski (30-31 maja 2022 r.).
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl
i trwa od 1 października 2021 r. do 25 lutego 2022 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.