Szkoła Ponadpodstawowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w 24. edycji Konkursu Biblijnego, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV edycji obejmuje: Księgę Liczb i Pierwszy List do Koryntian. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.okwb.pl.