Szkoła Ponadgimnazjalna

Serdecznie zapraszamy do udziału w 23. edycji Konkursu Biblijnego, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIII edycji obejmuje: Księgę Wyjścia i List do Rzymian. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie).