Szkolenia

 

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy
do udziału
w następujących szkoleniach:

 

 

Miejsce Forma
WOM

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
al. Jana Pawła II 126/130

Sz – Szkolenie

W – Warsztaty

K – Konferencja

S – Sympozjum

WE – Webinar

WK – Wideokonferencja

 

SKZ

Sala Katechetyczna – Parafia św. Piotra i Pawła w Zawierciu,
ul. Sienkiewicza 4

SKW

Sala Katechetyczna – Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, ul. Augustiańska 8a

SKR

Sala Katechetyczna – Parafia św. Lamberta w Radomsku,
ul. Narutowicza 2

SKM

Sala Katechetyczna – Parafia NMP Różańcowej w Myszkowie, ul. Królowej Jadwigi 9 ((Mrzygłód)

WSD

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41

Kuria

Kuria Metropolitalna
w Częstochowie,
Al. NMP 54

UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Dewajtis 3
SOD Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5
WIT Wyższy Instytut Teologiczny
w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41
TZN Techniczne Zakłady Naukowe
w Częstochowie,
ul. Jasnogórska 84/90

 

 

Termin Miejsce Forma Temat Prowadzący Uwagi

29.08.20
sobota

  WE Wskazania katechetyczne związane z edukacją religijną
w szkole i parafii
w roku szkolnym 2020/2021
ks. dr hab.
R. Ceglarek
ks. mgr lic.
T. Mucha
ks. mgr lic.
P. Wróbel

godz. 10.00
wymagane jest
zgłoszenie
poprzez stronę www.katecheza.archiczest.pl

09.09.20
środa

SOD

WE

Organizacja pracy
w roku szkolnym
2020/2021.
Nowa podstawa programowa
z religii

Dorota Pisarek

godz. 16.00
logowanie na stronie www.sod.edu.pl
szczegóły będą podane
w późniejszym terminie

11.09.20
piątek

 

WE

Prezentacja nowej serii podręczników katechetycznych Wydawnictwa GAUDIUM

Wydawnictwo
GAUDIUM

godz. 19.00
>>Udział w webinarium
po wcześniejszej rejestracji.<< (tutaj)

12.09.20
sobota

 

WE

Prezentacja nowej serii podręczników katechetycznych Wydawnictwa GAUDIUM

Wydawnictwo
GAUDIUM

godz. 10.00
>>Udział w webinarium
po wcześniejszej rejestracji (tutaj)<<.

15.09.20
środa

SOD

WE

Organizacja pracy
w roku szkolnym
2020/2021.
Nowa podstawa programowa
z religii

Dorota Pisarek

godz. 14.30
platforma Teams
logowanie na stronie www.sod.edu.pl
szczegóły będą podane
w późniejszym terminie

19.09.20
sobota

Kuria

W

Osobiste świadectwo

K.K. Fromont

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

26.09.20
sobota

Sejm
RP

K

„Dla nas po Bogu najważniejsza miłość to Polska!” – Patriotyzm
w myśli kard. Wyszyńskiego
i JP II.

dr Artur
Dąbrowski

Szczegóły na stronie internetowej Referatu

Październik
-Grudzień

WIT

W

Zdalne
warsztaty biblijne
z wykorzystaniem otwartej platformy edukacyjnej BibleNote+Uniwer- sytet on-line (można się włączyć w dowolnym terminie)

dr Beata
Stypułkowska

bliższe informacje: stypulkowska. czwa@gmail.com

14.10.20
środa

WOM

W

Jak przygotować katechezę misyjną

dr Artur
Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

17.10.20
sobota

Kuria

Sz

Metody aktywizujące – trening kreatywności

ks. dr Jacek
Gancarek

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

23-25.10.20 piątek – niedziela

UKSW

K

Konferencja Katechetów Specjalnych
Prawo do Boga

Wydział Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży Arch. Warszawskiej

Informacje: konferencjaoligo@ gmail.com

tel.: 601934887

28.10.20
środa

SOD

Sz/W

Jak skutecznie wspierać uczniów ze spektrum autyzmu

Dorota Pisarek
Katarzyna
Patrzykont

godz. 14.30  
logowanie na stronie www.sod.edu.pl
szczegóły będą podane
w późniejszym terminie

12.11.20 czwartek

WOM

K

Prymas Wyszyński – wychowawca narodu

dr Artur
Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

18.11.20
środa

SOD

W

Nowe technologie TIK w pracy katechetycznej – Wordwall, Kahoot, Learning Apps

Dorota Pisarek Katarzyna Borecka

godz. 16.00
logowanie na stronie www.sod.edu.pl
szczegóły będą podane
w późniejszym terminie

21.11.20
sobota

Kuria

Sz

Walka duchowa
i modlitwa wstawiennicza
w ewangelizacji

K.K. Fromont

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

02.12.20
środa

SOD

Sz/W

„Panować znaczy służyć” – o ekologii na katechezie

Dorota Pisarek

godz.16.00
logowanie na stronie www.sod.edu.pl
szczegóły będą podane
w późniejszym terminie

9.12.20
środa

WOM

W

Metody aktywizujące uczniów do pracy na lekcji religii

dr Artur
Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

19.12.20
sobota

SKM

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności

ks. dr Jacek
Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

13.01.21
środa

WOM

WK

Katecheza w dobie
„globalnej wioski”- aspekt profetyczny mediów społecznościowych

dr Artur
Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

16.01.21
sobota

Kuria

Sz

Piosenka „Higher”– język migowy jako taniec i modlitwa

K.K. Fromont

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

17.02.21
środa

WOM

WK

Katecheza miejscem promocji kultury katolickiej

dr Artur
Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

20.02.21
sobota

Kuria

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności

ks. dr Jacek
Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

15.03.21
poniedziałek

WIT

W

Wykład: Proroctwo charyzmatyczne judaizmu u progu Nowego Przymierza. Ćwiczenia
z aktualizacji tekstu biblijnego

ks. dr Łukasz
Laskowski

godz. 16.15-17.45
konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska.czwa@ gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

17.03.21 środa

WOM

WK

Jak katechizować
w dobie laicyzacji
i „relatywizmu moralnego”

dr Artur Dąbrowski

15.00-15.45
Logowanie
na stronie WOM

20.03.21
sobota

Kuria

Sz

Moralność
a uczucia (cz. 1)

K.K. Fromont

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

22.03.21 poniedziałek

WIT

W

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym (Liturgia w centrum życia proroka. Sło- wo Boże i ofiara)

II. Dzielenie się słowem Bożym
i doświadczeniami katechetycznymi

III. Możliwość konsultacji
w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr lic. Michał Pabiańczyk
dr Beata Stypułkowska

godz. 16.15-17.45
konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

7.04.21
środa

SKR

W

Katecheza online
z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet
i Genial.ly Lekcja
z wykorzystaniem kodów QR

Monika Bidas Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

12.04.21 poniedziałek

WIT

W

Wykład: Jezus jako Pan w świetle tradycji żydowskiej Ćwiczenia
z aktualizacji tekstu biblijnego

ks. dr Łukasz
Laskowski

godz. 16.15-17.45
konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

13.04.21
wtorek

WOM

W

Zadania interaktywne
w katechezie specjalnej
Monika Bidas Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

14.04.21
środa

WOM

WK

Apologetyczne aspekty Święta Chrztu Polski

dr Artur
Dąbrowski

15.00-15.45
Logowanie
na stronie WOM

17.04.21
sobota

WSD

S

Programy katechetyczne
w polskim systemie oświaty – między przeszłością
a teraźniejszością

ks. dr hab. Roman Ceglarek

godz. 9.00

19.04.21
poniedziałek

WIT

W

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym (Sumienie proroka miejscem spotkania Boga)

II. Dzielenie się słowem Bożym
i doświadczeniami katechetycznymi

III. Możliwość konsultacji
w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr lic. Michał Pabiańczyk
dr Beata Stypułkowska

godz. 16.15-17.45
konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

20.04.21
wtorek

SKW

W

Katecheza online
z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet
i Genial.ly Lekcja
z wykorzystaniem kodów QR
Monika Bidas Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

24.04.21
sobota

Kuria

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

27.04.21
wtorek

SKZ

W

Katecheza online
z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet
i Genial.ly Lekcja
z wykorzystaniem kodów QR

Monika Bidas Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

12.05.21
środa

WOM

K

Katechetyczne aspekty kultu Najświętszej Maryi Panny.

dr Artur Dąbrowski

16.00-18.15
Logowanie
na stronie WOM

15.05.21
sobota

Kuria

Sz

Moralność
a uczucia (cz.2)

K.K. Fromont 10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

17.05.21 poniedziałek

WIT

W

Wykład: Literatura okresu kryzysu (apokaliptyka) – zasady interpretacji Ćwiczenia
z aktualizacji tekstu biblijnego

ks. dr Łukasz
Laskowski

godz. 16.15-17.45 konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

24.05.21
poniedziałek

WIT

W

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym (Pascha proroka. Drugie nawrócenie)

II. Dzielenie się słowem Bożym
i doświadczeniami katechetycznymi

III. Możliwość konsultacji
w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr lic. Michał Pabiańczyk
dr Beata
Stypułkowska

godz. 16.15-17.45
konieczny wcześniejszy kontakt ze względu na ewentualną zmianę terminu zajęć: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte

9.06.21
środa

WOM

WK

Postulaty marksizmu kulturowego
w przestrzeni społecznej- aspekt katechetyczny

dr Artur
Dąbrowski

15.00-15.45
Logowanie
na stronie WOM

19.06.21
sobota

Kuria

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności

ks. dr Jacek
Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004