Szkolenia

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do udziału
w następujących szkoleniach:

Miejsce Forma
WOM Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ,Al.JanaPawłaII126/130 Sz – Szkolenie
W – Warsztaty
K – Konferencja
S – Seminarium
WK-Wideokonferencja
WM – Warsztaty misyjne
SKZ Sala Katechetyczna – Parafia św. Piotra i Pawła w Zawierciu,ul.Sienkiewicza4
SKW Sala Katechetyczna – Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, ul.Augustiańska 8a
SKR Sala Katechetyczna – Parafia św. Lamberta w Radomsku,ul.Narutowicza2
WSD Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, ul. św. Barbary 41
Kuria Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Al. NMP 54
WIT Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, ul. Św. Barbary 41
TZN Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90  

Ze względu na przepisy RODO wymagana jest wcześniejsza rejestracja na formy organizowane przez SOD. Osoby nie zgłoszone mogą uczestniczyć w zajęciach, nie otrzymają jednak zaświadczenia.

Termin Miejsce Forma Temat Prowadzący Uwagi

31.08.19
sobota

WSD

K

Duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży w parafii w zakresie przygotowania do sakramentu Eucharystii i bierzmowania. Zasady prewencji i postępowania w pracy katechetycznej i duszpasterskiej z małoletnimi w archidiecezji częstochowskiej ks. dr hab. R. Ceglarek ks.

dr D. Kwiatkowski

ks. mgr-lic.T. Mucha

ks. mgr-lic. P. Wróbel

godz. 10.00 – 12.00
księża,godz. 14.00 – 17.00
katecheci świeccy
i zakonni
05.09.19 czwartek TZN

W

W poszukiwaniu wzorca osobowe- go – hagiografia na katechezie.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

D. Pisarek godz. 15.30 wymagane
jest zalogowanie poprzez stronę www.sod.edu. pl/. Wypełnienie zgłoszenia jest podstawą do wystawienia zaświadczenia
10.09.19 wtorek

TZN

W

W poszukiwaniu wzorca osobowe- go – hagiografia na katechezie.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020

D. Pisarek godz. 15.30 wymagane 
jest zalogowanie poprzez
stronę www.sod.edu. pl/. Wypełnienie zgłoszenia
jest podstawą
do wystawienia
zaświadczenia

11.09.19
środa

WOM

W Zasady multimedialne w katechezie dr A. Dąbrowski

D. Jędras

godz. 16.00-18.15
zgłoszenie: https:
//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/
14.09.19
sobota
Kuria WM Filmy – język dzisiejszego pokolenia K. K. Fromont godz. 10:00-12:30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl, lub tel. 608 450 004
02.10.19
środa
WOM W Jak dobrze przygotować

„Holy Wins”

dr A. Dąbrowski

O. Skwara

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:

//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/

09.10.19
środa
WOM W Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela dr A. Dąbrowski

M. Florek

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:

//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/

09.10.19
środa
WSD W Problem fonoholizmu i ważności relacji osobistych w praktyce
duszpasterskiej
i katechetycznej
dr M. Dębski
Fundacja
„Dbam o mój za@sięg
godz. 10.00-13.00
Studium
Wikariuszowskie
Studium
Proboszczowskie
Neoproboszczowie
10.10.19 czwartek TZN W Zachować twarz w sytuacji proble- mowej – stres
i inne trudności w pracy katechety
D. Pisarek

M. Sawicka

godz. 15.30 wymagane jest zalogowanie poprzez stronę www.sod.edu. pl/. Wypełnienie zgłoszenia jest podstawą do wystawienia zaświadczenia
16.10.19
środa
WOM K Wykorzystanie coachingu i mentoringu w pracy nauczyciela dr A. Dąbrowski

M. Dąbrowska

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:

//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/

19.10.19
sobota
Kuria WM Kreatywna praca z grupami K. K. Fromont godz. 10:00-12:30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl, lub tel. 608 450 004
21.10.19
poniedziałek
WIT W godz. 15.30

Grupa szkoleniowo- programowa (katecheza biblijna)

dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać Pismo Święte

 

W ramach grupy szkoleniowo- programowej katecheci mogą wykonywać różne zadania przydatne do wykazania
przy awansie
zawodowym

godz. 16.15

Wykład
Jezus i kobiety

 

ks. dr
J. Molka

godz. 17.00

Grupa egzegetyczna
(wybrane zagadnienia biblijne)

dr H. Pelc
28.10.19
poniedziałek
WIT W Spotkanie grupy
studyjnej
I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym i dzielenie się nim (Powołanie i więź proroka
z Bogiem)
II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych projektów biblijnych III. Możliwość konsultacji w zakresie katechezy biblijnej
ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie:
stypulkowska. czwa@gmail.com
 
należy zabrać
Pismo Święte
06.11.19
środa
WOM K Kardynałowie Hlond i Wyszyński – duchowi ojcowie polskiej niepodle- głości dr A. Dąbrowski

B. Kapuściak

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:
//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/
14.11.19 czwartek TZN W Aktzwizacja poprzez śpiew na katechezie D. Pisarek
E. Maroszek
godz. 15.30 wymagane jest zalogowanie poprzez stronę www.sod.edu. pl/. Wypełnienie zgłoszenia jest podstawą do wystawienia zaświadczenia
18.11.19
poniedziałek
WIT W godz. 15.30

Grupa szkoleniowo- programowa (katecheza biblijna)

dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte
 
W ramach grupy szkoleniowo- programowej katecheci mogą wykonywać różne zadania przydatne do wykazania przy awansie zawodowym
godz. 16.15
Wykład Czy każde proroctwo musi się zrealizować?
ks. dr
Ł. Laskowski
godz. 17.00
Grupa egzegetyczna (wybrane zagadnienia biblijne)
dr H. Pelc
25.11.19
poniedziałek
WIT W Spotkanie grupy
studyjnejI. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym i dzielenie się nim(Powodzeniei niepowodzenie misji
/ prorok odrzucony) II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych projektów biblijnych
III. Możliwość konsultacji
w zakresie katechezy biblijnej
ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie:
stypulkowska. czwa@gmail.com
 
należy zabrać Pismo Święte
30.11.19
sobota
WSD S Eucharystia
– tajemnica wyznawana na katechezie
ks. dr hab.
R. Ceglarek
godz. 9.00
03.12.19 wtorek TZN W Prawa ucznia – prawa dziecka w procesie nauczania i wychowania D. Pisarek godz. 15.30 wymagane jest zalogowanie poprzez stronę www.sod. edu.pl/. Wypełnienie zgłoszenia jest podstawą do wystawienia zaświadczenia
04.12.19
środa
WOM W Wybrane metody inspirujące ucznia do pracy na lekcji religii dr
A. DąbrowskiI. Karlak
godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:
//kartazgloszenia. womczest.edu.pl/
09.12.19 poniedziałek WIT W godz. 15.30
Grupa szkoleniowo- programowa (katecheza biblijna)
dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com
 
należy zabrać
Pismo Święte
 
W ramach grupy szkoleniowo- programowej katecheci mogą wykonywać różne zadania przydatne do wykazania
przy awansie zawodowym
godz. 16.15
Wykład Katechetyczne metody biblijne
dr B. Stypułkowska
godz. 17.00
Grupa egzegetyczna (wybrane zagadnienia biblijne)
dr H. Pelc
6.12.19 poniedziałek WIT W Spotkanie grupy studyjnej
I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym
i dzielenie się nim (Dojrzewanie proroka. Od litery Prawa do Osoby) II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych projektów biblijnych
III. Możliwość konsultacji w zakresie katechezy biblijnej
ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie:
stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać Pismo Święte
 08.01.20
środa
 WOM  WK Jak katechizować ochrzczonych?
– wytyczne adhor-
tacji apostolskiej
„Christus vivit”
 dr A. Dąbrowski godz. 15.00-15.45 zgłoszenie: https:
//kartazgloszenia.womczest.edu.pl/
 05.02.20 środa  
 WOM
WK Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela religii dr A. Dąbrowski
A. Krawczyk
godz. 15.00-15.45 zgłoszenie: https: //kartazgloszenia.womczest.edu.pl/
 09.03.20
poniedziałek
 WIT  W godz. 15.30
Grupa szkoleniowo- programowa (katecheza biblijna)
 dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać
Pismo ŚwięteW ramach grupy szkoleniowo- programowej katecheci mogą wykonywać różne zadania przydatne do wykazania
przy awansie zawodowym
godz. 16.15
Wykład Abraham ojcem wiary
ks. dr R. Nemś
godz. 17.00

Grupa egzegetyczna (wybrane zagadnienia biblijne)

dr H. Pelc
16.03.20
poniedziałek
WIT W Spotkanie grupy studyjnej

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym i dzielenie

się nim (Liturgia w centrum życia proroka. Słowo Boże i ofiara)

II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych projektów biblijnych

III. Możliwość konsultacji w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com
należy zabrać
Pismo Święte
25.03.20
środa
WOM W Aspekty ekologii w katechezie w ujęciu encykliki „Laudato si” i Rogera Scrutona dr. A. Dąbrowski

A. Krawczyk

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie:
https: //kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/
15.04.20
środa
WOM W Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z
wykorzystaniem aplikacji LearningApps
dr A. Dąbrowski

A. Krawczyk

godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https:
//kartazgloszenia.
womczest.edu.pl/
18.04.20
sobota
Kuria WM Moralność a uczucia K. K. Fromont godz. 10:00-12:30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl, lub tel. 608 450 004
20.04.20
poniedziałek
 WIT  W godz. 15.30
Grupa szkoleniowo-
-programowa(katecheza biblijna)
dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać
Pismo Święte

W ramach grupy szkoleniowo- programowej katecheci mogą wykonywać różne zadania przydatne do wykazania
przy awansie
zawodowym

godz. 16.15

Wykład Nawrócenie
św. Pawła

dr H. Pelc
godz. 17.00
Grupa egzegetyczna (wybrane zagadnie- nia biblijne)
dr H. Pelc
21.04.20 wtorek SKZ W W trosce o przy- szłość – nowy rozdział w polskiej katechezie ks. dr hab. P. Mąkosa, prof. KUL godz. 15.00
22.04.20
środa
SKW W W trosce o przy- szłość – nowy rozdział w polskiej katechezie ks. dr hab. P. Mąkosa, prof. KUL godz. 15.00
23.04.20 czwartek SKR W W trosce o przy- szłość – nowy rozdział w polskiej katechezie ks. dr hab. P. Mąkosa, prof. KUL godz. 15.00
27.04.20
poniedziałek
WIT W Spotkanie grupy studyjnej

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym i dzielenie się nim (Sumienie proroka miejscem spotkania Boga) II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych pro- jektów biblijnych

III. Możliwość kon- sultacji w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać Pismo Święte

11.05.20
poniedziałek
WIT W godz. 15.30

Grupa szkoleniowo-programowa

(katecheza biblijna)

dr B. Stypułkowska zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać Pismo Święte

 

godz. 16.15

Wykład Od proroc- twa klasycznego po proroctwo nowote- stamentalne

ks. dr

Ł. Laskowski

 
godz. 17.00

Grupa egzegetyczna (wybrane zagadnie- nia biblijne)

dr. H. Pelc  
16.05.20
sobota
Kuria WM Piosenka „Higher” – język migowy jako taniec i modlitwa K. K. Fromont godz. 10:00-12:30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl, lub tel. 608 450 004
18.05.20
poniedziałek
WIT W Spotkanie grupy studyjnej

I. Wprowadzenie do dzielenia się słowem Bożym i dzielenie się nim (Pascha proroka. Drugie nawrócenie)
II. Przedstawianie przez uczestników indywidualnych projektów biblijnych
III. Możliwość konsultacji w zakresie katechezy biblijnej

ks. mgr-lic. M. Pabiańczyk dr B. Stypułkowska godz. 16.00 zgłoszenie: stypulkowska. czwa@gmail.com

należy zabrać Pismo Święte

20.05.20
środa
WOM K Nauczyciel w kon- frontacji z relatywi- zmem i postmoder- nizmem dr A. Dąbrowski godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https: //kartazgloszenia. womczest.edu.pl/
10.06.20
środa
WOM K Kulturowe aspekty edukacji dr A. Dąbrowski godz. 16.00-18.15 zgłoszenie: https: //kartazgloszenia. womczest.edu.pl/