Szkolenia

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy
do udziału
w następujących szkoleniach:

 

 

Miejsce Forma
WOM

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
al. Jana Pawła II 126/130

Sz – Szkolenie

W – Warsztaty

K – Konferencja

S – Sympozjum

WE – Webinar

WK – Wideokonferencja

WM – Warsztaty misyjne

 

SKZ

Sala Katechetyczna – Parafia św. Piotra i Pawła w Zawierciu,
ul. Sienkiewicza 4

SKW

Sala Katechetyczna – Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, ul. Augustiańska 8a

SKR

Sala Katechetyczna – Parafia św. Lamberta w Radomsku,
ul. Narutowicza 2

SKM

Sala Katechetyczna – Parafia NMP Różańcowej w Myszkowie, ul. Królowej Jadwigi 9 ((Mrzygłód)

WSD

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41

Kuria

Kuria Metropolitalna
w Częstochowie,
Al. NMP 54

WIT Wyższy Instytut Teologiczny
w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41
TZN Techniczne Zakłady Naukowe
w Częstochowie,
ul. Jasnogórska 84/90

 

 

Termin Miejsce Forma Temat Prowadzący Uwagi

28.08.21
sobota

WSD K Katecheza inicjacji w sakrament Eucharystii oraz katecheza mistagogiczna przygotowująca do sakramentu bierzmowania

(wybrane aspekty

ks. dr hab.
R. Ceglarek
ks. mgr lic.
T. Mucha
ks. mgr lic.
P. Wróbel

godz. 10.00
katecheci: region częstochowski i zawierciański

godz. 14.00
katecheci: region radomszczański
i wieluński

08.09.21
środa

WOM

WK

Zagadnienia kulturowe w przekazie katechetycznym

dr Artur Dąbrowski

logowanie
na stronie WOM

18.09.21
sobota

SKM

Sz

Metody aktywizujące – trening kreatywność. Wolontariat Młodych.

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl

23.09.21
sobota

WOM

WE/W

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Budowanie relacji z uczniami.

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30
Logowanie
na stronie WOM

29.09.21
środa

WOM

WK

Po pierwsze rodzina. Promocja rodziny w przekazie edukacyjnym.

dr Artur Dąbrowski

mgr Elżbieta Doroszuk

Patronat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Logowanie
na stronie WOM

11.10.21
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarne „Warsztaty biblijne (WIT)” –

  1. Ćwiczenia z zakresu psychologii – jak rozmawiać z uczniem, który ma niewierzących rodziców?

2. Ćwiczenia z katechetycznych metod biblijnych

  1. ks. mgr Rafał Kowalski
  2. Magdalena Stodółka i inni
godz. 16.00

Zgłoszenia: biblijnewarsztaty@gmail.com

13.10.21
środa

WOM

WK

Edukacyjny pokój zagadek św. Jana Pawła  II.

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

18.10.21
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne
„Warsztaty biblijne (WIT)”
– Rozwój duchowy według św. Jana od Krzyża i św. Teresy Wielkiej z przykładami biblijnymi (1)

ks. dr Michał Pabiańczyk

godz. 16.00

Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

20.10.21
środa

WOM

K

Przywilej bycia rodziną

dr Artur
Dąbrowski

mgr Elżbieta Doroszuk

Patronat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Logowanie na stronie WOM

23.10.21
sobota

Kuria

W

Zasady wg których żyją ludzie szczęśliwi (cz. 1)

Czy jest możliwe, żeby istniały proste zasady, które mogą pokazać nam drogę do sukcesu zawodowego i osobistego?

K. K. Fromont

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

25.10.21
poniedziałek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)”
przez Skype – wybór kursu na otwartej platformie edukacyjnej BibleNote+Uniwersytet on-line

dr Beata Stypułkowska

godz. 16.00

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

27.10.21
środa

WOM

K

Prymas Wyszyński – wielki kapłan, wybitny Polak, miłujący ojczyznę więcej niż własne serce

dr Artur
Dąbrowski

Patronat Marszałka Województwa Śląskiego

Logowanie na stronie WOM

28.10.21 czwartek

WOM

WK/Sz

Nauczyciel z pasją. Jak wspierać ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30

Logowanie na stronie WOM

10.11.21
środa

WOM

WK

Myśląc Ojczyzna.  Katecheza miejscem promocji patriotyzmu.

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

15.11.21
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarne „Warsztaty biblijne (WIT)” –

  1. Ćwiczenia z zakresu psychologii – jak rozmawiać z niewirzącymi?

2. Ćwiczenia z katechetycznych metod biblijnych

  1. ks. mgr Rafał Kowalski

 

2. Magdalena Stodółka i inni

godz.16.00

Zgłoszenia: biblijnewarsztaty@gmail.com

20.11.21
sobota

Kuria

W

Zasady wg których żyją ludzie szczęśliwi (cz. 2)

Czy jest możliwe, żeby istniały proste zasady, które mogą pokazać nam drogę do sukcesu zawodowego i osobistego?

K. K. Fromont

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

22.11.21
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne
„Warsztaty biblijne (WIT)”
– Rozwój duchowy według św. Jana od Krzyża i św. Teresy Wielkiej z przykładami biblijnymi (2)

ks. dr Michał Pabiańczyk

godz. 16.00

Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

24.11.21
środa

WOM

K

Jak chronić ucznia przed  zagrożeniami cyfrowego świata?

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

25.11.21
czwartek

WOM

WK/Sz

Nauczyciel z pasją. Jak radzić sobie z emocjami własnymi i uczniów?

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30
Logowanie na stronie WOM

27.11.21
sobota

WSD/WIT

S

Eucharystia
Katecheza Apostolstwo

ks. dr hab. Roman Ceglarek

godz. 9.00

29.11.21
poniedzia-łek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” przez Skype – dzielenie się na temat kursu Bible Note+Uniwesytet on-line

dr Beata Stypułkowska

godz. 16.00
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

3.12.21
środa

WOM

WK

Metody aktywizujące – trening kreatywności

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

13.12.21
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne
„Warsztaty biblijne (WIT)”
– Rozwój duchowy według św. Jana od Krzyża i św. Teresy Wielkiej z przykładami biblijnymi (3)

ks. dr Michał Pabiańczyk

godz. 16.00

Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

15.12.21 środa

WOM

WK

Katecheza parafialna miejscem budowania więzi miedzypokoleniowych

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

18.12.21
sobota

SKM

Sz

Metody aktywizujące – trening kreatywności. Wolontariat Młodych.

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenia: jacyk@go2.pl
tel. 608450004

10.01.22 poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne
„Warsztaty biblijne (WIT)”
– Rozwój duchowy według św. Jana od Krzyża i św. Teresy Wielkiej z przykładami biblijnymi (3)

ks. dr Michał Pabiańczyk

godz. 16.00

Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

12.01.22
środa

WOM

WK

Wartości europejskie – aksiologia Altiero Spinelliego, czy Roberta Schumana?

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

15.01.22 sobota

SKM

Sz

Metody aktywizujące – trening kreatywności. Wolontariat Młodych.

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30
zgłoszenia: jacyk@go2.pl
tel. 608450004

17.01.22
poniedzia-łek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” przez Skype
1.dzielenie się na temat kursu Bible Note+Uniwesytet on-line2. Ćwiczenia z katechetycznych metod biblijnych
1. dr Beata Stypułkowska

2. Magdalena Stodółka i inni

godz. 16.00
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

19.01.22
środa

WOM

K

Konfrontacja wiary z niewiarą – aspekt kerygmatyczny

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

27.01.22
czwartek

WOM

WE/W

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Umiejętności komunikacyjne w pracy z uczniami

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30
Logowanie na stronie WOM

9.02.22
środa

WOM

WK

Personalistyczna koncepcja miłości w przekazie katechetycznym

dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

16.02.22
środa

WOM

WK

Kulturowe aspekty nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II dr Artur
Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

19.02.22
sobota

Kuria

W

Taniec i język migowy jako modlitwa

Czy muzyka przemawia do dzisiejszego człowieka?

K.K. Fromont

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

9.03.22
środa

WOM

WK

Kobieta w nauczaniu Alice von Hildebrand – wytyczne dla katechezy

dr Artur Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

14.03.22
poniedzia-łek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” przez Skype – Tożsamość katechety (Dz 8, 26-39)

2. Ćwiczenia z katechetycznych metod biblijnych

  1. dr Beata Stypułkowska

 

2. Magdalena Stodółka i inni

godz. 16.00
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

16.03.22
środa

WOM

WK

Media społecznościowe miejscem ewangelizacji młodego pokolenia

dr Artur Dąbrowski Logowanie na stronie WOM

19.03.22
sobota

SKM

Sz

Metody aktywizujące – trening kreatywności.
Wolontariat Młodych

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

21.03.22
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” – Wykład z biblistyki (1)

ks. dr Łukasz Laskowski

godz. 16.00
Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

31.03.22
poniedzia-łek

WOM

WK/Sz

Nauczyciel z pasją.  Jak właściwie zarządzać stresem własnym i uczniów?

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30
Logowanie
na stronie WOM

6.04.22
środa

SKR

W

Katecheza online z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet i Genial.ly
oraz kodów QR

Monika Bidas
Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

6.04.22
środa

WOM

WK

Wypalenie zawodowe katechety

dr Artur Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

20.04.22
środa

SKW

W

Katecheza online z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet i Genial.ly
oraz kodów QR

Monika Bidas
Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

23.04.22
środa

Kuria

W

Hollywood a Ewangelia
W jaki sposób posługiwać się „językiem filmu” tak by przynieść Ewangelię w jej całej prawdzie?

K. K. Fromont

10.00-12.30
zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

25.04.22
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” – Wykład z biblistyki (2)

ks. dr Łukasz Laskowski

godz. 16.00
Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

27.04.22
środa

SKZ

W

Katecheza online z wykorzystaniem platform WordWall, Padlet i Genial.ly
oraz kodów QR

Monika Bidas
Centrum Edukacji Katechetycznej

godz. 15.00

27.04.22
środa

WOM

WK

Ekologia w katechezie.
Wytyczne „Laudato si”

dr Artur Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

11.05.2022
środa

WOM

W

Katecheza w dobie rewolucji kulturowej

Logowanie na stronie WOM

16.05.22
poniedzia-łek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” przez Skype – Tożsamość katechety (Dz 9, 1-19)

2. Ćwiczenia z katechetycznych metod biblijnych

  1. dr Beata Stypułkowska

2. Pani Magdalena Stodółka i inni

godz. 16.00
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

18.05.22
środa

WOM

W

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela religii

dr Artur Dąbrowski

 mgr Elżbieta Straszak

Logowanie na stronie WOM

19.05.22
środa

WOM

WE/W

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Mindfulness – jak uważność może pomoc w nauczaniu?

mgr Magdalena Sawicka

16.00-17.30

21.05.22
sobota

SKM

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności.

Wolontariat Młodych

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004

23.05.22
poniedzia-łek

WIT

W

Stacjonarno-Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” – Wykład z biblistyki (3)

ks. dr Łukasz Laskowski

godz. 16.00
Możliwość uczestnictwa zdalnego przez Skype’a
Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

30.05.22
poniedzia-łek

WIT

W

Zdalne „Warsztaty biblijne (WIT)” przez Skype – Tożsamość katechety (2 Krl 1-14)

dr Beata Stypułkowska

godz. 16.00

Link do zajęć: biblijnewarsztaty@gmail.com

08.06.22
środa

WOM

W

Katecheza w eterze. Katechetyczna rola środków społecznego przekazu

dr Artur Dąbrowski

Logowanie na stronie WOM

18.06.22
środa

SKM

W

Metody aktywizujące – trening kreatywności.

Wolontariat Młodych

ks. dr Jacek Gancarek

10.00-12.30 zgłoszenie: jacyk@go2.pl
tel.: 608 450 004