Szkolenia online

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach nieodpłatnych online na platformie Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zalogowanie się na stronie SOD – https://www.sod.edu.pl/zgloszenie-szkolenia-nieodplatne/

 

Temat

Prowadzący Data, godzina Zakres tematyczny

Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na katechezie

Katarzyna Borecka

Dorota Pisarek

18.03.2021 r.

godz. 14.30 – 15.30

– tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii – Kahoot

Dążcie do tego, co w górze …” (Kol 3,2) – uczeń w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości

 

Dorota Pisarek 20.04.2021 r.

godz. 14.30 – 15.30

– wychowanie do wartości i kształtowanie postaw na katechezie

Dorota Pisarek – Doradca Metodyczny SOD