Tajemnice Eucharystii – Przewodnik po Mszy św. autorstwa ks. Radosława Rychlika

 

Często zauważamy, że dzieci, a niekiedy także dorośli, łatwo ulegają rozproszeniu na Mszy św. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, że nie do końca rozumiemy duchową wartość Eucharystii oraz bogactwa przesłania kolejnych jej elementów. Każdy z nas bowiem angażuje się emocjonalnie w to, co rozumie.  Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wszystkim dzieciom Bożym duchowego bogactwa Eucharystii, opisując każdy z kolejnych jej elementów. Odpowiada ona m. in. na pytania:

– Jak odpowiednio ubrać się i zachowywać podczas Mszy św.?

– Czym jest hymn Chwała na wysokości Bogu?

Kiedy podczas Mszy św. usłyszymy Ewangelię wg św. Łukasza, a kiedy wg św. Jana?

– Czym jest ofiarowanie?

– Co zrobić, aby owocnie przyjąć Komunię św.?

Mam nadzieję, że książka Tajemnice Eucharystii pomoże w głębszym zrozumieniu i większym umiłowaniu Mszy św. przez wszystkie dzieci Boże małe i duże.

Ks. Radosław RYCHLIK

Zainteresowanych zakupem książki prosimy o kontakt z Akcją Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej lub telefonicznie: 503 629 299.

Podgląd książki