regulamin_II_konkurs_plastyczny_2024_w_klobuckim_kosciele_jest_skarbow_wiele