XI Tydzień Wychowania

„W blasku ojcostwa”
12-18 września 2021 r.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Wychowawcy
i Duszpasterze,
zapraszamy Was gorąco do włączenia się w inicjatywy kolejnego Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Zaproszenie to kierujemy też do przedstawicieli samorządów i osób podejmujących misję wspierania polskiej rodziny i szkoły, a także do pracowników środków społecznego przekazu. Osoby zaangażowane w dzieła wychowawcze i wszystkich wychowanków zawierzamy opiece Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i niebawem już błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na czas modlitwy i refleksji nad kształtem wychowania w naszej Ojczyźnie z serca wszystkim błogosławimy.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 389 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Materiały (konferencje, teksty modlitw i scenariusze katechez) do pobrania na stronie: https://tydzienwychowania.pl