XII Tydzień biblijny

W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 roku będziemy przeżywać XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35). Nawiązuje on do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Niedziela rozpoczynająca Tydzień Biblijny będzie równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Zachęcamy wszystkich do włączenia się owocne przeżycie tego czasu, jest to dobra okazja do słuchania Słowa Bożego w gronie rodzinnym. Materiały na XII Tydzień Biblijny i czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego dostępne są na stronie: www.biblista.pl