Zaproszenie na sympozjum

Święty Wojciech Dom Medialny serdecznie zaprasza na XIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Kryzys czy szansa? Katecheza w postpandemicznym świecie”. Sympozjum odbędzie się w dniach 12 – 13 marca 2021 roku, w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom. Linki do sympozjum zostaną wysłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu. Szczegóły: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/XIX-Ogolnopolskie-Sympozjum-Katechetyczne

Udział w tym sympozjum może być potraktowany jako dodatkowe szkolenie.

Przypominamy, że w kwietniu odbędzie się sympozjum katechetyczne organizowane przez Referat Katechetyczny w Częstochowie, które jest obligatoryjne dla wszystkich katechetów.