Warsztaty misyjne

WARSZTATY SZKOLENIOWE
DLA KATECHETÓW
 

Warsztat: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?” Ps 139.7 – kreatywność w głoszeniu Ewangelii; czyli język migowy na usługach ewangelizacji. 

Czy muzyka przemawia do dzisiejszego człowieka? Czy Bóg działa przez nasze gesty? Czy można modlić się wykonując inne gesty modlitewne niż te, które nauczyliśmy się w dzieciństwie? Ciało człowieka jako instrument komunikacji Miłości Boga do każdego z nas. Na warsztacie uczestnicy zapoznają się z formą modlitwy która do dzisiaj daje w naszej pracy niespodziewane efekty zarówno na rekolekcjach młodzieżowych jak i spotkaniach dla dorosłych. Uczestnicy warsztatu nauczą się przedstawiać tekst piosenki opartej na Psalmie 139.

Data: 20 październik 2018

Godziny: 10:00-13:00


Warsztat: Jak mówić o miłości Bożej na katechezie? 

Miłość Boga do każdego człowieka jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Bez jej głoszenia nie ma prawdziwej ewangelizacji i katechizacji.

Celem warsztatu jest:

-przedstawienie treści prawdy wiary: miłość Boga do człowieka;

-ukazanie prostej metody w jaki sposób przedstawić tą prawdę w kontekście jednostki lekcyjnej lub spotkania młodzieżowego;

-ukazanie, w jaki sposób można stworzyć przestrzeń modlitwy dla przeżycia osobistego miłości Bożej.

Data: 17 listopad 2018

Godziny: 10:00-12:30 


Warsztat: Talenty osobiste – w katechizacji i ewangelizacji 

Co to jest talent i obdarowanie? W jaki sposób talent i obdarowanie może pomóc w nauczaniu? Jakie talenty i obdarowania mają moi uczniowie? Jak im pomóc odkrywać obdarowania?

Na te pytania będziemy szukali odpowiedzi na tym warsztacie.

Data: 16 lutego 2019 

Uwaga!!! Termin warsztatu został zmieniony.
Warsztat odbędzie się 11 maja 2019 r. 

Godziny: 10:00-12:30


Warsztat: Czym jest prawda? I dlaczego mówienie o niej jest takie ważne. 

Celem warsztatu jest:

-ukazanie w jaki sposób Kościół Katolicki definjuje prawdę i jakie są wykroczenia przeciw prawdzie (usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia „prawdy);

-ukazanie prostej „metody testowej”, która może pomóc w dyskusji na temat prawdy.

Data: 18 maja 2019

Godziny 10:00-12:30


Prowadzący: Karolina i Karol Fromont jako małżeństwo 11 lat służyli  na misjach w Azji, Europie i Ameryce Północnej, głosząc Ewangelię wszędzie gdzie zostali posłani. Po powrocie do Polski prowadzili rekolekcje dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz warsztaty ewangelizacyjne. Aktualnie pracują w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Prowadzą rekolekcje w parafiach i w szkołach, spotkania dla różnych grup, oraz warsztaty, między innymi z zakresu nowych form w głoszeniu Ewangelii, korzystania z „języka” naszego pokolenia jakim jest film, rozwijania talentów, kerygmatu.

Udział w warsztatach zgłaszamy wcześniej mailowo: jacyk@go2.pl, lub telefonicznie 608 450 004.

KONTAKT:

Ks. Jacek Gancarek

Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych

Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej

Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa

Tel: 608 450 004, email: jacyk@go2.pl


WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY  – DLA KATECHETÓW I MŁODZIEŻY

(czyli dla księży, katechetów zakonnych i świeckich oraz  młodzieży klasy VII, VIII, Gimnazjum i LO  czy Technikum)

Warsztaty dla wolontariuszy połączone z kursem dla animatorów z cyklu: „trening kreatywności czyli zwykłe zajęcia dla niezwykłej młodzieży” prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogów oraz terapeutów związana z działalnością Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Fundacji Przyjaciel z sercem.

Zajęcia mają na celu pobudzenie kreatywności młodych ludzi oraz kształtowanie w nich postaw chrześcijańskich, prospołecznych nastawionych na pomoc drugiemu człowiekowi.

Terminy spotkań:

15 września 2018

15 grudnia 2018

19 stycznia 2019

16 marca 2019

20 kwietnia 2019

15 czerwca 2019 

Godziny: 10.00-13.00 

Miejsce: Parafia NMP Różańcowej Myszków Mrzygłód, ul. Królowej Jadwigi 9