Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Drodzy Katecheci,
serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne ‒ „Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie”. Będzie ono miało miejsce 30 listopada (sobota) 2019 r. i przebiegać będzie w dwóch sesjach (poranna i popołudniowa). Pierwsza z nich – dla katechetów uczących w Częstochowie będzie w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (al. Jana Pawła II 126/130), a druga dla wszystkich katechetów spoza Częstochowy ‒ w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w sympozjum dla katechetów częstochowskich i katechetów z rejonów.
Szczegółowy program:

Czytaj dalej Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

OTK – zmiana terminu etapu szkolnego

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej uległ zmianie termin etapu szkolnego, który miał się odbyć 20 listopada br.

Etap szkolny należy przeprowadzić
4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00.

 

Przypominamy, że do 13 listopada br. można jeszcze zgłosić szkołę ponadpodstawową do udziału w Olimpiadzie za pomocą formularza dostępnego w zakładce: konkursy/Olimpiada Teologii Katolickiej. Szczegółowe informacje oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia etapu szkolnego zostaną wysłane pod koniec listopada mailem na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z tej okazji chcemy złożyć wszystkim Katechetom najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego na każdy dzień pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyrażamy ogromną wdzięczność za codzienny trud wkładany w budzenie i pogłębianie wiary w sercach młodych ludzi.   Niech Maryja, nasza najlepsza Nauczycielka w drodze do Boga otoczy Was swoją opieką i wyprosi radość płynącą z faktu  pełnienia   ważnej misji  w  życiu Kościoła.

Dyrektor i pracownicy Referatu Katechetycznego

Październik – nadzwyczajny miesiąc misyjny

Papież ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Zachęcamy katechetów i duszpasterzy do skorzystania z materiałów związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
—>>MATERIAŁY DO POBRANIA<<—

 

IX tydzień wychowania

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy, mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania, który będziemy przeżywać w dniach od 15 do 21 września 2019 r. są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna zmiana ich życia.

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów? Prosimy o przyjęcie niniejszych materiałów, mających stanowić pomoc w owocnym przeżyciu czasu modlitwy i refleksji wokół problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

===>>> MATERIAŁY DO POBRANIA<<<===

źródło: tydzienwychowania.pl

apel komisji wychowania katolickiego kep

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach.

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.


Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (PDF)
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (DOC)

– źródło: opoka.news