Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN – zaproszenie

W nowym roku szkolnym zapraszamy katechetów do skorzystania
z oferty szkoleniowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN.
Szczególnie zapraszamy katechetów do udziału w internetowych Targach metodycznych w dniu 29.09.br (piątek) w godz. 19.00 – 21.15.
Ideą TARGÓW jest seria krótkich, 5-minutowych prezentacji szkoleń, publikacji, pomocy, metod, pomysłów, scenariuszy zajęć i filmów edukacyjnych.

Z wyrazami szacunku: Dyrektor CDN NATAN  dr Jerzy Jarosiński Zarząd SP NATAN: dr Zbigniew Barciński, Dorota Ząberg, Jerzy Piasecki