Deklaracja

Zgodnie z wytycznymi KEP
i wskazaniami instrukcji diecezjalnej, warunkiem bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa dziecka w przygotowaniu do tych sakramentów.

W odpowiedzi na liczne prośby kierowane do Referatu Katechetycznego, przygotowaliśmy propozycję takiej deklaracji. Nie jest ona obligatoryjna, lecz stanowi pewien projekt, który można modelować wedle uznania. Jest do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Więcej informacji na temat deklaracji i zmian związanych z przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w nowelizacji instrukcji w Biuletynie Katechetycznym 2021/2022, s. 57-64 oraz w zakładce: Dokumenty/diecezjalne.

Referat Katechetyczny w Częstochowie