Pielgrzymka maturzystów – ważna zmiana!

Drodzy katecheci szkół ponadpodstawowych,

informujemy, że decyzją ojców paulinów, ze względów organizacyjnych związanych z kumulacją grup, tegoroczna pielgrzymka maturzystów, która odbędzie się 14 marca 2020 r., rozpocznie się na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a nie jak informowaliśmy wcześniej w bazylice jasnogórskiej. Prosimy zatem, aby wszyscy maturzyści przybywający na pielgrzymkę udali się od razu do kaplicy.

Przypominamy również o obowiązku zgłoszenia pielgrzymki do Referatu Katechetycznego najpóźniej do 10 marca br. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: https://katecheza.archiczest.pl/pielgrzymka-maturzystow/.