Katechizm dla bierzmowanych

Ukazało się nowe opracowanie materiałów dla kandydatów do bierzmowania z serii Mocni Duchem – KATECHIZM. Zawiera on kompendium najważniejszych wiadomości katechizmowych (zaktualizowanych), jakie powinien znać kandydat do bierzmowania, a ponadto przygotowanie do spowiedzi i obrzęd tego sakramentu oraz przebieg liturgii sakramentu bierzmowania w nowej formie według aktualnego wydania księgi liturgicznejObrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (2019). Więcej informacji na ten temat będzie podanych podczas sierpniowej konferencji katechetycznej organizowanej przez Referat Katechetyczny.

Katechizm składa się z pięciu części:

I – modlitwy chrześcijanina (podstawowe modlitwy jakie powinien znać kandydat)
II – prawdy nauki katolickiej (elementarne prawdy wiary, częściowo w pytaniach i odpowiedziach)
III – przygotowanie do spowiedzi (rachunek sumienia)
IV – liturgia sakramentu pokuty i pojednania (przebieg spowiedzi)
V – Obrzędy bierzmowania (nowa wersja w dwóch wariantach zgodna z obowiązującym rytuałem)

Katechizm do nabycia w kurii w księgarni diecezjalnej lub Wydawnictwie Regina Poloniae
Koszt: 3, 50 zł.